Dane administratora danych osobowych:


Naturvel PTE. LTD.

Eng Hoon Street 26
Singapore 169776
Singapore

Naturvel PTE. LTD., jest zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym we ACRA pod nr ewidencyjnym 201431968D, reprezentowana przez Pana Wai Siew Peng - Prezesa Zarządu.

W razie pytań dotyczących firmy jesteśmy do Twojej dyspozycji. Prosimy o wysłanie e-maila na adres info@naturvel.com.

kontakt forma

proszę wkład poprawny
proszę wkład poprawny
proszę wkład poprawny
wysłać

Dziękuję za zapytanie!

Internetowe rozstrzyganie sporów na terenie EU

webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Prawa autorskie, prawa własności przemysłowej

Prawa do tekstów, grafik oraz layoutu, kodu HTML i skryptów należą do Naturvel PTE. LTD. i podlegają ochronie prawnej również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każda forma wykorzystania tych praw wymaga wyraźnego, pisemnego zezwolenia Organizatora.